BRS6012i

R38.87 Incl. VAT

BRS6012i, Brush, 12V, Starter, Valeo, DD, Toyota, Isuzu, Kubota, L=14mm, B=12.5mm, H=6.2mm, Nippon Denso.

Description

BRS6012i, Brush, 12V, Starter, Valeo, DD, Toyota, Isuzu, Kubota, L=14mm, B=12.5mm, H=6.2mm, Nippon Denso.